Curs online: Com podem fer més sostenible la nostra entitat?

14. Novembre 2016

Del 24 de novembre al 18 de desembre tindrà lloc el curs online "Ambientalització de les entitats, i dels seu projecers i activitats", amb la finalitat d'aplicar criteris de sostenibiitat ambiental en la gestió diària de les entitats. 

El curs està destinat a persones vinculades a entitats de diferents àmbits (social, cultural, comunitari, ambiental i internacional) per tal d'encaminar un tercer sector cada cop més sostenible. 

Té la intenció de donar eines a les entitats interessades en ambientalitzar el seu dia a dia, juntament amb els projectes i activitats que desenvolupen.  És a dir, a fer un un ús més eficient dels recursos i treballar de forma que es generi el mínim impacte al medi i de forma sostenible. 

La durada del curs és de 14 hores, en modalitat online, en les dates compreses entre el 24 de novembre i el 18 de desembre. 

El cost de la matrícila és de 20 €. 

El curs serà impartir per la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya i forma pla del Pla de Formació del Voluntariat. 

Per a més informació i inscripcions, cal escriure a info@xvac.cat  del 14 al 23 de novembre.