En línia amb el que proposa el PNAV, el pla de formació de la XVAC, comporta la detecció de les necessitats formatives dels gestors/es i col·laboradors/res de les entitats que formen part de la XVAC i la cerca de recursos formatius per cobrir-les.Vol incidir en donar visibilitat al voluntariat ambiental en el seu conjunt i prioritzar la figura del voluntari/a amb una formació adequada.

Per poder desenvolupar aquest pla, des de la Xarxa hem creat un campus virtual que facilita la impartició de cursos tant per part de la xarxa, com per la dels seus socis. Aquest pla de formació esta orientat en dos àmbits, la formació per les entitats, per tal de facilitar la tasca d'aquestes i la formació dels pròpis voluntaris.

Curs introductori per a la divulgació del voluntariat ambiental a Catalunya i que inclou els continguts i elsconeixements bàsics de la capacitació de les persones voluntàries per a la seva integració en programes devoluntariat a favor del medi ambient.