Jornada de "Voluntariat Corporatiu Ambiental"

Data: 30 de novembre 2010
Localitat: Barcelona
Ponents:

  • Josep Maria Canyelles: responsabilitatglobal.com
  • Pau Vidal: Observatori Tercer Sector
  • Enric Madrigal: XVAC
  • David Campos: Associació Hàbitats
  • Jordi Antolín: Acciónatura
  • Eulàlia Mas: Federació Catalana de Voluntariat Social
  • Laura Codina: Federació Catalana de Voluntariat Social

Temes tractats: Responsabilitat social. Voluntariat corporatiu. Tercer sector. Voluntariat promogut per l'empresa

La jornada sobre Voluntariat Corporatiu Ambiental apropa empreses i entitats

Entitats ambientals i socials, actors del sector empresarial i administració pública van trobar-se el dia 30 de novembre a Barcelona per reflexionar sobre una demanda emergent del sector privat: el voluntariat corporatiu o, més ben dit, el voluntariat promogut per l'empresa.

La jornada, organitzada per la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, va servir per plantejar-se aquest tipus de voluntariat com una via per a les entitats -i també per a les empreses que aposten per la responsabilitat social- de treballar conjuntament cap a la transformació social.

Què és el voluntariat corporatiu

El matí de la jornada va servir per fer una aproximació del marc teòric d'aquest tipus de voluntariat. En la seva intervenció, en Josep Maria Canyelles, promotor de www.responsabilitatglobal.com, va trencar amb la idea generalitzada que la responsabilitat social de les empreses (RSE) és més pròpia de les grans corporacions o multinacionals, que ja són especialment les petites i mitjanes empreses (pimes) les que més l'exerceixen.

Va posar l'accent en què el concepte de RSE no és una qüestió d'ètica o d'imatge per part del sector empresarial, sinó justament de responsabilitat i d'excel·lència.

També va recalcar que és una oportunitat estratègica per al sector privat, per definir-se com un vertader actor social compromès amb la societat en la que s'inscriu. Va concloure que “ara el repte és crear valor econòmic i social conjuntament entre el tercer sector i el sector empresarial”.

Per la seva banda, l'Enric Madrigal, gerent de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya i consultor en Responsabilitat Social, va definir l'acció social de les empreses com totes aquelles actuacions responsables de l'empresa que tenen un impacte social positiu, tot recalcant que aquesta responsabilitat comença on acaba el compliment del marc legal.

Pel què fa al voluntariat corporatiu -o el voluntariat promogut per l'empresa-, va destacar el molt que poden arribar a enriquir-se mútuament entitats i empreses i va posar com a exemple el salari emocional, concepte que ara es comença a tractar en el món empresarial mentre que en el tercer sector ja se'n té una àmplia experiència en la seva gestió.

Finalment, va apuntar quatre modalitats de voluntariat en aquest àmbit: activitats puntuals com a servei a les empreses, activitats amb alt contingut d'aprenentatge com a servei a les empreses, actuacions en col·laboració amb contingut d'aprenentatge dins del projecte de l'entitat i Voluntariat Pro Bono (treballadors d'una empresa presten els seus serveis habituals a ENL's col·laboradores sense cap cost o amb costos inferiors als acostumats).

Quant a la responsabilitat social de les organitzacions (RSO), Pau Vidal, coordinador de l'Observatori del Tercer Sector, va coincidir amb els anteriors ponents recalcant que ja no té sentit que les entitats treballin soles sinó que cal que interactuïn amb la resta d'actors socials, i, en aquest cas, amb les empreses.

Després va centrar-se en la idea que una entitat és socialment responsable quan que manté una coherència entre la seva forma de pensar i la seva forma d'actuar: entre la seva missió i valors, els seus grups d'interès o actors involucrats, les persones, la transparència de la seva actuació, la gestió ambiental i la seva comunicació.

També va exposar que la clau per acollir -per part del tercer sector- aquest tipus de voluntariat té sentit en la mesura en què reforci la missió fundacional de les entitats. En aquest sentit, Pau Vidal va alertar del risc que hi ha -i que cal tenir molt en compte- de caure a la frontera entre el que demanen les empreses i el que poden fer les entitats però que no respon al que elles volen.

Experiències en voluntariat promogut per l'empresa

El final del matí va servir per explorar algunes experiències en el camp del voluntariat corporatiu, específicament en l'àmbit ambiental però també en el social, el que està molt més consolidat.

En el cas ambiental, no hi ha tantes entitats que tinguin experiència contrastada en voluntariat corporatiu.

Una d'elles és el cas d'Acciónatura, que des del 2005 ja ha organitzat més de 50 jornades, amb 1500 participants en la restauració de diversos espais naturals.

Jordi Antolín, responsable de relació amb les empreses i col·laboradors d'Acciónatura, al llarg de la seva exposició va posar l'accent en què més que jornades puntuals pretenen establir relacions més llargues, especialment quan han detectat un grau de motivació i fidelització alt en les voluntaris que han participat amb ells.

David Campos, responsable de voluntariat i captació de fons de l'Associació Hàbitats, va reafirmar a la seva presentació moltes de les idees que havien anat sorgint al llarg de la jornada.

Entre elles, va ressaltar la importància de fidelitzar les empreses amb les que col·laboren, especialment per al bon funcionament dels projectes en els que s'involucren, la necessitat d'acompanyar les accions de voluntariat amb formació o sensibilització. Va destacar l'aspecte del diàleg horitzontal que s'estableix en una activitat de voluntariat corporatiu on la jerarquia de l'empresa queda relegada a l'oficina.

Per últim, va donar valor al voluntariat expert, a través del qual l'entitat pot rebre suport especific en alguns aspectes que segurament no podria desenvolupar per falta de pressupost.

En l'àmbit social, on l'experiència d'interacció amb el món empresarial ja està molt més establert, Eulàlia Mas, gerent Federació Catalana de Voluntariat Social -entitat que engloba 275 entitats socials- va explicar la llarga i àmplia trajectòria de la FCVS amb el sector empresarial, tant en el camp de la formació, l'acció social i el voluntariat, la donació de material, la inserció laboral, la dotació per a premis i les donacions econòmiques puntuals.

Al seu torn, Laura Codina, també de la Federació Catalana de Voluntariat Social, va anunciar el Marketplace que organitza l'entitat per a l'11 de novembre del 2011, entès com un espai de trobada entre empreses i entitats per afavorir aquest tipus d'interacció.

Més enllà de la trobada

Els grups de treball de la tarda van servir per posar en comú les dificultats i reptes amb els que es troben les entitats ambientals davant d'aquest nou tipus de relació amb el sector privat i per afiançar conceptes que ja havien sortit al llarg del matí.

Un dels denominadors comuns dels participants va ser la demanda de crear un decàleg de bones pràctiques en voluntariat corporatiu o una carta del voluntariat corporatiu perquè els entitats tinguin recursos per definir la seva postura davant d'aquesta demanda i donar una resposta comuna des del tercer sector ambiental en aquest àmbit.

Un altre -i potser el més crucial- va ser el de posar l'accent en què les entitats han de seguir fidels a la seva missió davant d'aquest nou interlocutor. I sempre en aquesta línia, un altre punt, igual de rellevant, va ser el potencial d'aquesta nova relació amb la empresa de cara a la diversificació de les fonts de finançament que tant necessiten les entitats, constatant que aquesta relació implica canvis estructurals interns a les entitats.

En aquest sentit, també es va destacar el benefici que pot tenir per a les entitats tenir una actitud proactiva cap a l'empresa, és a dir, no només donar resposta a la seva demanda sinó oferir d'avançada al sector privat projectes adaptats a les seves pròpies necessitats.

Finalment, tot aquest intercanvi d'experiències i de visions va servir per constatar que el voluntariat promogut des de les empreses pot ser una oportunitat per les entitats ambientals per ampliar els actors socials als que adreça la seva activitat, per redefinir les seves fonts de finançament i per veure aquesta nova interacció amb el sector empresarial com una via més de transformació social.

Amb tot, es va anunciar una II Jornada sobre Voluntariat Corporatiu Ambiental de cara el 2011.

AdjuntMida
XVACVoluntariatCorporatiuAmbiental.pdf182.8 KB