La XVAC publica periòdicament tres tipus de documents:

  • Butlletí electrònic:de caràcter mensual per informar als nostres socis de l'activitat de la XVAC
  • Quaderns:recull de la informació generada per les trobades i jornades que organitza la XVAC
  • Guies:sobre temes d'interés, publicades aproximadament cada sis mesos. La primera ja ha estat publicada

Aquest dossier recull una sèrie de materials complementaris per al Curs d’iniciació al voluntariat (CIV) -que s'inclou dins del Pla de Formació de Voluntariat de Catalunya (PFVC)- amb l’objectiu d'oferir més recursos sobre el voluntariat ambiental (edició provisional)

Aquesta guia té la finalitat de definir criteris de qualitat per a projectes de voluntariat ambiental, analitzar de manera global el panorama actual del voluntariat ambiental català, crear debat sobre el tema entre les entitats vinculades al voluntariat ambiental i esdevenir material de formació útil per a entitats i persones voluntàries.

 Aquesta publicació explica què s'ha de tenir en compte per tal de treure el màxim profit a la participació de voluntaris dins un projecte de l'entitat. La guia comença quan estem dissenyant el programa de voluntariat, passa per la cerca de voluntaris i la seva incorporació a l'entitat...